Naszą największą radością jest wspólne działanie, przeżywanie i dzielenie się rzeczami prostymi. Czy to regularne spotkania z przyjaciółmi w wierze, czy z nowymi ludźmi, jest to jak sport i zdrowe żywienie: gwarancja dobrego zdrowia.

Dołączyć do małej grupki dzielenia

O co chodzi ?

„Fraternia”, spotkanie z innymi młodymi jest jednym z najpotężniejszych narzędzi do wzrastania w życiu chrześcijańskim. Regularne dzielenie się w małych grupach, wokół Biblii i życia duchowego, ma uczynić Kościół przede wszystkim wspólnotą braterską, a nie instytucją.

Dla kogo to jest ?

Jezus powołał bardzo różnych ludzi na uczniów, i zaprosił ich do wspólnego dzielenia się i życia razem. Aby stać się częścią wspólnoty, wystarczy chcieć wzrastać w wierze i zobowiązanie do regularnych spotkań (średnio dwa razy w miesiącu)

Przyjechać na jakieś wydarzenie

O co chodzi?

Życie chrześcijańskie nie ma nam płynąć jak spokojna długa rzeka. Porównajmy go raczej do pasa startowego. Wieczory, dni, weekendy lub tygodnie, które organizujemy, są jak trampolina, mają na celu wznieść cię na inny poziom w relacji z Panem, wzmocnić cię, wyposażyć w nowe doświadczenia, nadać ci tempa lub ułatwić ci dalszą drogę z Bogiem .

Pour qui ?

Pour toi. Si tu as soif de mieux connaître la bible, d’être formé, de partager avec d’autres, de te détendre, de grandir dans ta foi, de faire un pas ou plus à la suite de Dieu, peu importe ton point de départ. 

SISTERS | BROTHERS

Pourquoi ?

Prendre du temps seulement entre hommes ou entre femmes est trop rare aujourd’hui. C’est pourtant un bien précieux.

Avec les parcours Brothers et Sisters nous prenons soin de ce qui en nous a été créé à l’image de Dieu. A travers la fraternité, des enseignements, des temps de sports et des défis ces parcours nous aident à être davantage nous-mêmes.

Pour qui ?

Pour celui qui veut être plus vivant, plus homme, plus frère. Pour celle qui veut découvrir et approfondir son identité féminine à la lumière de la parole de Dieu. Pour ceux et celles qui veulent se construire comme homme et femme afin d’être davantage au service des autres, de l’église et du monde.