„Nauczycielu – gdzie mieszkasz?” Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie” Poszli więc i zobaczyli gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego.

J 1, 38-39

HDS

Hautecombe Discipleship School to formacja teologiczna, biblijna i duchowa prowadzona przez Wspólnotę Chemin Neuf. Co roku grupa młodych chrześcijan z całego świata przybywa do opactwa o tysiącletniej historii, aby stać się uczniami, odkryć swoje powołanie i przygotować się do służby bliźnim. 

DLACZEGO?

W różnego rodzaju szkołach spędzamy zwykle kilkanaście lat, aby przygotować się do życia zawodowego i społecznego. Czasami mówimy, że tak naprawdę nigdy nie przestajemy się uczyć. Niestety często brakuje nam podstawowej wiedzy o Piśmie Świętym, teologii, Kościele. Czujemy, że w pędzącym świecie brakuje nam punktu oparcia. Jeżeli wiara ma być fundamentem naszego życia, to potrzebuje pogłębienia i ugruntowania. Młodym ludziom, dla których Ewangelia jest czymś więcej niż ważnym tekstem kultury, chcemy zaoferować możliwość przejścia przez doświadczenie uczniostwa — na wzór tego, jakie przeżyli uczniowie Jezusa z Nazaretu. Aby ich życie zostało przemienione i mogło posłużyć przemianie innych.

NASZA FORMUŁA

Od 3 do 9 miesięcy w opactwie Hautecombe we Francji. Oparta na wieloletnim doświadczeniu formacja składa się z czterech filarów:

Biblia i teologia

W każdym tygodniu seria wykładów pozwala zgłębić konkretny temat n.p.: Ewangelie, Laudato Si – ekologia w chrześcijaństwie, listy św. Pawła, historia Kościoła, teologia moralna, życie wspólnotowe, teologia sakramentów. Mamy na celu dać twojej wierze solidne podstawy.

Życie duchowe

Każdego dnia przeżywamy momenty skupienia na modlitwie osobistej i wspólnej. Proponujemy towarzyszenie duchowe z doświadczonym bratem lub siostrą ze wspólnoty, tak aby pomóc Ci wzrastać w relacji z Chrystusem i z samym sobą.

Życie wspólnotowe

W międzynarodowym środowisku możemy zobaczyć jak bardzo się różnimy. Spotkanie wielu kultur pozwala przekraczać swoje własne granice, aby wzrastać w człowieczeństwie na wzór Jezusa

Ekologia integralna

W opactwie położonym pośród dzikiej przyrody chcemy zobaczyć miejsce człowieka wobec stworzenia i Stwórcy.

ŚWIADECTWA

Gdy myślę o Hautecombe Discipleship School to zdecydowanie mogę powiedzieć, że był to przełomowy okres w moim życiu – przed i po. Chcę powiedzieć, że zostałem przemieniony przez Bożą łaskę działającą poprzez modlitwę ze Słowem Bożym. Wtedy rozpoczęła się moja droga jako ucznia Jezusa – żyjąc przez kilka miesięcy w rytmie codziennej modlitwy osobistej i wspólnotowej zobaczyłem jak ważna jest Ewangelia przeżywana każdego dnia, pośród braci i sióstr. Do dzisiaj Ci, z którymi byłem we fraterni, pozostają mi bliscy. Nawet jeżeli obecnie mieszkamy w innych krajach, a wręcz na innych kontynentach, pozostaje we mnie poczucie, że zostaliśmy wszyscy razem powołani do tworzenia i służby Kościołowi. Każdy ze swoimi talentami, ale też słabościami, każdy na swojej drodze życia.

Kuba, inżynier, Gdynia, obecnie w Łodzi, HDS rocznik 2021

BECOME DISCIPLES

TRANSFORM THE WORLD

Skontaktuj się z nami

Jeżeli interesuje Cię HDS zapraszamy do kontaktu z nami. Chcielibyśmy porozmawiać i odpowiedzieć na Twoje pytania.

Hautecombe Discipleship School
POSŁUGUJĘ SIE NASTĘPUJĄCYMI JĘZYKAMI
Polityka prywatności