Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego
i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa!

2 P 3,18

JUŻ CZAS, ABY PÓJŚĆ
DALEJ I GŁĘBIEJ

Czujesz się powołany do bycia uczniem Jezusa? Chcesz pogłębić kontakt z Nim oraz samym sobą? Masz wiele pytań dotyczących Boga i życia, a  nie zadowalają Cię formułki, które dotąd słyszałeś? Próbowałeś czytać Biblie, ale miałeś wrażenie, że to Cię przerasta i się w tym gubisz? 

Startujemy z drugą edycją!

Chcemy Cię zaprosić do odkrycia, że mówienie o Bogu nie musi być nudne
i abstrakcyjne. Potraktować Twoje pytania i wątpliwości na serio. Stworzyć przestrzeń do stawiania trudnych pytań i osobistych poszukiwań. 

62


GODZINY WIEDZY

34


TEMATY

5


ZJAZDÓW

FORMOWAĆ,
CZYNIĆ UCZNIÓW,
ZMIENIAĆ ŚWIAT

Chemin Neuf College jest nowym projektem stworzonym dla młodych w wieku 18 – 30 lat, którzy są głodni Boga i szukają przestrzeni, aby o Nim rozmawiać. W trakcie rocznego cyklu spotkań proponujemy studium biblijne oraz wprowadzenie w podstawowe zagadnienia teologiczne. Chcemy dać wiedzę na jak najwyższym poziomie, podaną w sposób zrozumiały w skondensowanej formie.

STACJONARNIE
LUB ONLINE

Chemin Neuf College jest cyklem cotygodniowych spotkań odbywających się w poniedziałki w godzinach 18:00-20:00. Dla umożliwienia udziału jak największej liczbie osób zajęcia odbywają się zarówno stacjonarnie jak i online. Miejscem spotkań stacjonarnych jest dom Wspólnoty Chemin Neuf w Łodzi (ul. Jaracza 11). Wykłady są transmitowane online przez aplikacje zoom. Poza stałymi spotkaniami proponujemy również 5 zjazdów weekendowych. 

Sposób prowadzenia zajęć

Mamy już dosyć suchej wiedzy, chcemy rozmawiać o sprawach, które nas naprawdę interesują. Formacja jest o tyle skuteczniejsza, o ile zdobyta wiedza stanie się naszym przeżyciem. Dlatego wszystkie spotkania w ramach cyklu odbywają się w formie konwersatoriów, co nie pozwala zamknąć tematów w sztywnych ramach i stwarza przestraszeń do stawiania pytań. Dzięki metodzie opartej na dialogu możemy skonfrontować się ze zdaniem innych i wyrobić sobie samodzielną opinię. 

Zakres tematów

Zależy nam, aby formacja w ramach Chemin Neuf College prowadziła uczestników do żywej i pogłębionej relacji z Chrystusem. Staraliśmy się tak dobrać tematy, aby poruszone treści prowadziły do dojrzałego myślenia o wierze, powołaniu i Kościele. Podstawą formacji jest wiedza biblijna dopełniona najważniejszymi zagadnieniami teologicznymi. Punktem wyjścia jest rozmowa o Bogu i człowieku. Nie zabraknie tematów z dziedziny historii Kościoła, teologii dogmatycznej, fundamentalnej. Szczególną uwagę poświęciliśmy zagadnieniu ekumenizmu i eklezjologii.

Wykładowcy

Terminy zjazdów

Spotkania w ramach college’u odbywają się stacjonarnie w Łodzi. W kursie można uczestniczyć też w formie online. Poza cotygodniowymi wykładami istnieje możliwość kilku dodatkowych zjazdów (nie są wliczone w koszt kursu):

Udział w kosztach

Zależy nam, aby formacja w ramach College’u była przeprowadzona na jak najwyższym poziomie. Staramy się zapraszać najlepszych ekspertów z całej Polski. Aby to było możliwe, udział w kosztach kursu wynosi 400 zł za cały rok. Składka za jeden miesiąc nauki wynosi 50 zł.

Zapisy