Małe grupy aut-sharingowe spotykają się raz w miesiącu w różnych miejscach w Polsce.
Aby dołączyć, prosimy o kontakt na adres mlodzi@chemin-neuf.pl.