Jezus nic nie napisał, ale uczynił uczniów. Zamiast zostawiać nam książki, wolał zostawić nam świadków swojej miłości, którzy sami mieli tą miłością promieniować. Być uczniem to uczyć się naśladować Jezusa i Jego apostołów we wszystkich wymiarach naszego życia: duchowym, intelektualnym, cielesnym, emocjonalnym i relacyjnym. Być uczniem to być teologią Boga.

CHEMIN NEUF COLLEGE

Spragniony formacji? Czy potrzebujesz kluczy do dialogu z dzisiejszym światem?

Rozłożone na cały rok, kursy Chemin Neuf College pozwalają na dogłębne studiowanie jednego tematu w sześciu sesjach (chrystologia, islam, Biblia, antropologia, itp.). Wieczory poświęcone aktualnym problemom i wyzwaniom XXI wieku.

Wieczorny program refleksji w małych grupach, nauczania wymiany oraz pytań i odpowiedzi.

ĆWICZENIA DUCHOWE

Słuchanie. Rozeznanie. Wybierz.

Wierzymy, że Bóg mówi dzisiaj i chce się objawić każdemu z nas.

Oznacza to również korzystanie ze wspierającego środowiska, aby naładować baterie i zrobić miejsce dla Boga w swoim życiu.

ANGAŻOWAĆ SIĘ Z INNYMI

Można zaangażować się na kilka sposobów: jako Chemin Neuf Youth [JCN], jako Artistic Missionary Year [AMA], jako Changemakers.

To znaczy dać sobie środki do przeżywania wszystkich wymiarów życia chrześcijańskiego: modlitwy, braterstwa, misji, formacji i towarzyszenia.

ROK DLA BOGA

Dlaczego?

Przerwa lub gap year nie jest nawiasem. Jest to raczej skok w bok, który pozwala nam napisać projekt naszego życia w świetle Pana.
Bóg zawsze prosił mężczyzn i kobiety o objazdy, ponieważ dzięki temu może się bardziej objawić, zawrzeć przymierze i przejść przez nasze życie.

Dla kogo?

Jeśli chcesz dać siebie, oddać się na służbę Kościołowi i światu. Jeśli chcesz rozeznać się co dalej z nauką lub stanem życia. Jeśli chcesz doświadczyć życia braterskiego i wspólnotowego, aby umocnić swoją wiarę i wzrastać pod Bożym spojrzeniem. Jeśli chcesz dać trochę czasu Bogu, który tak wiele chce ci dać.