PROGRAM

24 godziny na studiowanie tego kim jesteś, czym jest twój duch, jak zależysz od Ducha
Świętego, co w Tobie uwalnia Jego piękną energię, twórczość i mądrość, tak, by Bóg mógł
Cię prowadzić swoim Słowem.
Konferencje, warsztaty, piękne otoczenie… Nie zabraknie czasu na sport i odpoczynek,
a wszystko w dobrym towarzystwie.

ORGANIZATORZY

Duszpasterstwo Akademickie KUL i MDS Niecała – Miejsce Inspiracji

KONTAKT DLA TEJ PROPOZYCJI

+48 663 983 756

nowaniecala@gmail.com

KOSZTY

Dla studentów 25 zł od osoby, Młodzi pracujący 150-190 zł.

Podróż z Lublina i pobyt | koszty podróży i udziału wszystkich studentów zostaną pokryte z Funduszu Grantowego Uniwersyteckich Grantów Misyjnych na rzecz wartościowych inicjatyw wpisujących się w misję KUL-u.

ZAPISY WEEKEND JAK BÓG NAS PROWADZI

Witaj! Podaj swoje dane osobiste, aby się zapisać.

Adres
Adres
Ulica
Kod pocztowy
Miasto
Państwo
Status
Polityka prywatności